Informacja środowiskowa

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko, opracowana zgodnie z art. 32c pkt. 2. ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792 ze zm.)

Neo Dentica Marta i Mariusz Kochanowscy S.J.

1. Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na uruchomieniu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w medycznej pracowni rentgenowskiej, zgodnie z zasadą ALARA, wg której zapobiega narażeniu ludzi i skażeniu środowiska, a w przypadku braku zapobieżenia takim sytuacjom – ogranicza ich skutki do poziomu tak niskiego,
jak tylko jest to rozsądnie osiągalne, przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych.

2. Jednostka posiada aktualne zezwolenia/zgody Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:
– zezwolenie  na uruchomienie pracowni rentgenowskiej:  Decyzja Nr 95/2008  z dnia 21/08/2008
– zezwolenia na stosowanie aparatów rtg:

  • CBCT            Decyzja 14/2012   z dnia    21/01/2012
  • Punktowy    Decyzja 96/2008   z dnia    21/08/2008

– zgodę  na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego wytwarzanego podczas stosowania ww. panoramy.

3. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2019 do 21.12.2019) zmierzona dawka efektywna wyniosła: 2,59

4.  Zgodnie z obliczeniami ochronności osłon stałych (pozytywna opinia ŁPWIS) i pomiarami środowiska – otoczenia gabinetów,  osłony stałe ( w tym stropy, ściany i drzwi) spełniają swoje wymagania, a wartości dawki są poniżej odczytu.                                                                                        

5. Ustalony ogranicznik dawki (limit użytkowy dawki) dla pracownika wynosi  6 mSv/rok (narażenie kat. B)

Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (Prawo atomowe Dz.U.2019.0.1792 ze zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego
(Dz.U z 2005 poz.168) – dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy:     20mSv/rok,
– ogół ludności :   1mSv/rok.

WNIOSKI i UWAGI:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach jest zgodna z zasadą ALARA, a narażenie na promieniowanie jonizujące jest akceptowalne, nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.
Link do Facebooka NeoDentca Link do Instagrama NeoDentca
Kontakt

Masz pytania?

Zadzwoń 516 569 555

lub wypełnij formularz

    Zadaj pytanie